v kategórií Chrbtica, Zdravie

Na manuálne pracujúcich pôsobí denne kvantum faktorov prostredia, fyzického a psychického vypätia, ktoré môžu viesť k bolestiam pohybového aparátu. Tieto bolesti bývajú spravidla zapríčinené stále sa opakujúcimi pohybovými vzormi, manipuláciou s ťažkými bremenami, alebo vynútenou polohou v ktorej je pracujúci často nútený držať ťažké náradie nad hlavou či pod úrovňou pásu a to po pomerne dlhú dobu s nedostatočným časom pre regeneráciu. Riziková je však tiež práca s technikou, kedy na pohybový systém pôsobí vibrácie. Vplyv má aj stres a rýchle tempo práce. Konkrétne ťažkosti sú do istej miery závislé od vykonávanej činnosti.

Zoznám fyzicky náročný povolaní

 1. Baníci
  Práca pod zemou patrí medzi najťažšie povolania. Baníci majú často zdravotné problémy: rakovinu, zničené kosti a kĺby či pľúcne ochorenia.
 2. Požiarnici
  Záslužné povolanie, ktoré ale ohrozuje váš život a taktiež je fyzicky skutočne náročné.
 3. 3.Robotníci na ropných vrtoch
  V tejto práci ste mimo domova niekoľko týždňov alebo mesiacov. Pripravte sa na poriadnu drinu a na to, že pracovať budete často aj v noci.
 4. Rybári, lovci rakov
  Práca na širokom mori, fyzicky náročná, často v nepríjemnom a chladnom počasí. Nič pre ľudí, ktorí majú radi svoje pohodlie.
 5. Horolezci vo výškových prácach
  Ľudia v tomto povolaní najčastejšie vykonávajú rôzne montážne či čistiace práce. Situáciu majú však poriadne sťaženú, keďže niekedy pracujú v obrovských výškach.
 6. Obrábači kovov
  Bez fyzickej zdatnosti a manuálnej zručnosti sa v tejto práci nepohnete.Budete totiž pracovať s kovmi – brúsiť ich, sústružiť, tvarovať, opracovávať ich – a to všetko vašimi rukami.
 7. Ťažkoodenci
  Predstavte si, že stojíte oproti ozvášnenému davu – najčastejšie chuligánov, ktorí v zápale ničia a rozbíjajú všetko okolo seba, prípadne sa bijú medzi sebou. Do týchto nepríjemných situácií vstupujú práve ťažkoodenci, ktorých úlohou je nastoliť „poriadok“.
 8. Profesionálni potápači
  Hoci sa to možno nezdá, práca hlboko pod vodnou hladinou patrí medzi nebezpečné a ťažké povolania. Ľudský organizmus totiž nie je prispôsobený na pobyt pod vodou. Problémom je, že čím hlbšie sa človek potápa, tým rastie tlak na jeho telo a zvyšuje sa aj riziko nebezpečenstva.
 9. Farmári
  Hoci možno znie táto práca idylicky, nie je to naozaj nič jednoduché. V tomto zamestnaní sa ľudia neriadia pracovným časom od-do, pracuje sa veľa hodín vonku, v akomkoľvek počasí a taktiež s ťažkou technikou. Táto práca sa rozhodne nehodí pre ľudí, ktorí nie sú fyzicky zdatní.

BOLESTI SPÔSOBENÉ FYZICKY NAMÁHAVOU PROFESIOU:

Bolesti v oblasti bedier

cl namahaveprofese1

Bolesť dolnej časti chrbta postihuje najčastejšie stolárov, tesárov, robotníkov či farmára, ale tiež napríklad ošetrovateľa, najmä ženy. Všeobecne možno povedať, že sa jedná o skupinu, ktorá pri práci manipuluje s ťažkými predmetmi. Tieto bolesti sú spôsobené najmä preťažovaním chrbtových svalov pri zlej stabilizácii chrbtice a vznikajú predovšetkým ako následok nesprávnej manipulácie s ťažkými predmetmi, ale aj neoptimálne nemennú polohou pri práci či stále sa opakujúcich pohybov. Ako prevencia vzniku či zhoršenia ťažkostí je vhodné upraviť svoju polohu pri práci a techniku ​​práce či zdvíhanie bremien. Pre odstránenie existujúcich problémov je najvhodnejšie navštíviť fyzioterapeuta, ktorý zhodnotí pôvod a rozsah ťažkostí a navrhne optimálnu liečbu. Väčšinou sa jedná o manuálnu terapiu a rôzne druhy cvičení pre uvoľnenie preťaženého svalstva.

Bolesti v oblasti hrudníka a hrudnej chrbtice

cl namahavaprofese3

K bolestiam v oblasti hrudnej chrbtice a lopatiek dochádza najmä pri práci s rukami nad hlavou či práci v izometricky udržiavanej nemennej polohe trupu a horných končatín a to predovšetkým pri nedostatočnej fixácii lopatiek. Pri oslabení svalov, ktoré fixujú lopatku zospodu, tzv. Dolných fixátor lopatky dochádza k preťažovaniu ostatných svalov okolo lopatky. S tým môžu súvisieť aj bolesti v oblasti šije a krčnej chrbtice. V rámci fyzioterapie sa snažíme oslabenej dolnej fixátory lopatky aktivovať a preťažené lopatkové svaly uvoľňovať, snažíme sa novo naučené pohybové stereotypy začleniť do každodenných činností. Bolesti v oblasti hrudníka však môžu byť zapríčinené tiež blokádami hrudnej chrbtice, rebier či kľúčnej kosti, či zřetězením zo vzdialených miest na tele. Preto je pre zostavenie optimálneho terapeutického plánu opäť nevyhnutné komplexné vyšetrenie pohybového aparátu.

Bolesti ramenného pletenca

Pri fyzicky náročných profesiách dochádza často k dlhodobému preťažovaniu štruktúr v oblasti ramenných pletencov, ale aj k akútnym úrazom ramena. Najčastejšími ťažkosťami v oblasti ramenných kĺbov je tzv. Syndróm zmrznutého ramena  alebo impingement syndróm. Syndróm zmrznutého ramena sa prejavuje ostrou bolesťou v oblasti ramena, a to ako v pokoji, tak pri pohybe, a obmedzením hybnosti ramena. Obmedzené je najmä upaženie končatiny a jej vonkajšou rotácie. Pohyb môže byť však znemožnený úplne. U impingement syndrómu dochádza k obmedzeniu vnútornej rotácie v ramennom kĺbe a upaženie medzi 60-90 °. U bolestiach ramenného kĺbu je vždy nutné brať do úvahy tiež poruchy v oblasti krčnej a hrudnej chrbtice, rebier a kľúčnej kosti. Preto je tu potrebné komplexné vyšetrenie a prípadné ošetrenie všetkých týchto štruktúr. V terapii využívame mobilizačné techniky, uvoľňujeme mäkké tkanivá v oblasti ramenného pletenca, upravujeme koordináciu svalov okolo ramenného pletenca. Ako veľmi účinná sa ukázala aj kombinácia fyzioterapia s aplikáciou rázovej vlny.

Bolesti lakťa a predlaktia

cl namahavaprofese4

Bolesti v oblasti lakťa bývajú často spôsobené preťažením svalov na prednej či zadnej strane predlaktia tzv. Flexorov či extenzorov zápästia a prstov ruky. Toto preťaženie býva označované ako tenisový či lakeť a vzniká chybným pohybovým stereotypom v oblasti ruky či stále sa opakujúcimi pohybmi. Konkrétne môže postihovať montážne robotníkov, inštalatérov a ďalšie. Prevenciou je opäť úprava pracovnej činnosti a vhodná kompenzácie. Fyzioterapeut uvoľňuje mäkké tkanivá v oblasti paže, mobilizuje periférne kĺby a chrbticu, stabilizuje lopatku. Pre podporu hojenia zápalu, ktorý môže vznikať v oblasti úponov preťažených svalov je možné použiť fokusovanej rázovú vlnu. Ako podporný prostriedok možno využiť tiež kinesotape.

Bolesti zápästia a ruky

cl namahaveprofese5

Jedným z najčastejších ochorení v oblasti zápästia a ruky a zároveň najčastejšou choroby z povolania je syndróm karpálneho tunela. Ide o útlak (n. Medianus) v karpálnym tuneli, ktorý je sprevádzaný subjektívnymi príznakmi ako je pocit mravčenia a brnenia či znecitlivenie 1.- 3. a priľahlé časti 4. prsta a pocitu ťažké ruky, najprv najmä v noci alebo pri manuálnej práci . Dochádza tiež k zhoršeniu hybnosti a jemnej motoriky ruky. Typické je vystreľovanie bolesti do predlaktia či ramena, občas sa môžu objaviť aj zmeny teploty či farby kože postihnutej ruky. Na vzniku syndrómu karpálneho tunela sa opäť podieľa preťažovaniu svalov ruky nadmernú, dlhodobú, jednostrannú aktivitou ako je napr. Skrutkovanie skrutkovačom či držanie ťažkého náradia. Vplyv majú tiež vibrácie s prenosom na ruky.

Pre návrh cielenej terapie je nutné opäť určiť etiológiu ťažkostí. Všeobecne sa snažíme o uvoľnenie priestoru v karpálnym tuneli, kde je nerv utlačená a koordináciu svalov celého ramenného pletenca. Spravidla sa využívajú manuálnej techniky pre uvoľnenie mäkkých tkanív, mobilizácia kĺbov ruky, uvoľňovacie a stabilizačné cvičenia. Pre urýchlenie hojenia možno využiť terapiu fokusovanej rázovou vlnou , mäkké tkanivá možno uvoľniť pomocou  radiálne rázové vlny. Pre podporu uvoľnenie mäkkých tkanív a mechanické odľahčenie karpálneho tunela možno aplikovať kinesiotape.

Bolesti kolenných kĺbov

cl narocnaprofese6

V oblasti kolenných kĺbov dochádza v spojitosti s fyzicky náročným povolaním najčastejšie k degeneratívnym zmenám kĺbov ako je napríklad artróza kolenných kĺbov . Postihnutí sú najviac tesári, stolári, ale tiež napríklad dlaždiči a ďalší, ktorí počas práce často kľačí. Ťažkosti sú zapríčinené predovšetkým pozíciami pri práci, zaťažujúcimi kolenné kĺby. V spojitosti s generatívnym zmenami kolenných kĺbov dochádza často k reflexným zmenám v okolitých svaloch, najmä potom na zadnej a vnútornej strane stehna, ostatné svaly bývajú naopak utlmené. V rámci fyzioterapie je potreba preťažené svaly uvoľňovať a oslabené aktivovať. Po ustúpení akútnej bolesti je vhodné doplniť terapiu aj o cvičenie na labilných plochách,ktoré zvyšujú stabilitu, ako postihnutého kĺbu, tak celého tela. Ak artrózu sprevádza aj zápal, je vhodná liečba fokusovanej rázovou vlnou . Vhodné je použiť aj radiálne rázovú vlnu na svaly a svalové skupiny, ktoré sú vo veľkom napätí.

Zdroje:  – GRZYWIŃSKI, W., WANDYCZ, A., Tomczak A., JELONEK T., SZABAN, J. a M. Jakubowski. Occurence of Musculoskeletal disorders in woodcutters. In: FORMEC, 2010. Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment [online]. 2010, Padova – Italy [cit. 2017-10-13]. Dostupné z: http://intra.tesaf.unipd.it/formec2010/Proceedings/Ab/Ab089.pdf
– Horsley, R. Factors that affect the Occurrence and chronicity of occupation-related Musculoskeletal disorders. Best Practice & Research Clinical Rheumatology [online]. 2011, vol. 25, no. 1, p. 103-115 [cit. 2017-10-13]. DOI: 10.1016 / j.berh.2011.01.006. ISSN 15216942. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1521694211000118
– LEMASTERS, GK, Atterbury, MR, BOOTH-JONES, AD, BHATTACHARYA A., Ollila-GLENN N., FORRESTER C. a L. FORST. Prevalencia of work related Musculoskeletal disorders in active union carpenters. Occupational and Environmental Medicine [online]. 1998, vol. 55, no. 6, p. 421-427 [cit. 2017-10-13]. ISSN: 1536-5948. Dostupné z: http://oem.bmj.com/content/55/6/421.short
– WALKER-BONE K. a KT PALMER. Musculoskeletal disorders in farmers and farm worker. Occupational Medicine [online]. 2002, vol. 52, no. 8, p. 441-450 [cit. 2017-10-13]. DOI: http://doi.org/10.1093/occmed/52.8.441. Dostupné z: http://academic.oup.com/occmed/article/52/8/441/1404412/Musculoskeletal-disorders-in-farmers-and-farm
Zdroj: http://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/fyzicky-namahave-profese-a-bolesti-s-tim-spojene

Najnovšie články

Pridajte komentár

Start typing and press Enter to search