Placeholder

Rock Rose – Devätorník peniažtekový 20 ml – bachove kvapky

10.50

Popis produktu

Rock Rose – Devätorník peniažtekový (Helianthemum nummularium)

Bachova kvetová esencia 20 ml – bachove kvapky

Rock Rose je vhodný v prípadoch hlbokého otrasu, spôsobeného napríklad nehodou, v ktorej je človek jej priamym účastníkom, svedkom alebo tesne unikne podobnej udalosti. V akútnych prípadoch, akými sú prírodné katastrofy, náhla choroba alebo prepadnutie, prevláda u človeka pocit bezmocnosti a ochromenie hrôzou.

Podobný stav zdesenia sa objavuje aj pri nočných morách (viď tiež Aspen a Rescue Remedy).

Stav Rock Rose trvá pomerne krátku dobu a vzťahuje sa na konkrétnu krízovú situáciu.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Rock Rose

– odvaha a duchaprítomnosť človeka, ktorý je pripravený i v nečakaných, naliehavých situáciách zachovať si kľud.

Rock Rose v skrate:

Pomáha zvládnuť: akútny strach, paniku, des a ich následky – stratu orientácie, tras, mdloby, koktanie, strašidelné sny..

Pozitívny TP: statočnosť, odvaha, hrdinstvo, ochrana pri veľkej citlivosti, ukľudnenie v oblasti solar plexu

Dĺžka dopravy: 1