Walnut – Vlašský orech 20 ml – bachove kvapky

8.00

Popis produktu

Walnut – Vlašský orech (Juglans regia)

Bachova kvetová esencia 20 ml – bachove kvapky

Walnut je vhodný pre ľudí, ktorí sa len ťažko prispôsobujú zmenám, alebo sú vo veľkej miere precitlivení na určité myšlienky, nálady a vplyvy. Je to kvet pre obdobie veľkých životných zmien – detstvo, puberta, tehotenstvo, rozvod, klimaktérium, zmena viery, zmena zamestnania alebo bývania, odpútania sa od starých väzieb, návykov a obmedzení. Patria sem aj zmeny spôsobené pocitom viny, stratou priateľov a zvyčajných životných pomerov, starobou, smútkom, strachom zo smrti a i.

Títo ľudia majú jasné ideály a ciele a snahu v živote posúvať sa vpred. Tejto ich snahe však stojí v ceste, alebo ju sťažuje vplyv silnejšej osobnosti, obmedzujúce okolnosti, rodina alebo spomienky.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Walnut

– odhodlané nasledovanie vlastnej životnej cesty. Oslobodením sa od minulosti môže človek uskutočniť potrebné zmeny v živote. Je schopný presadiť si svoje plány i napriek posmechu, sklamaniu, skleslosti a námietkam ostatných. Walnut poskytuje odolnosť, stabilitu a pomáha chrániť pred vplyvmi iných ľudí.

Walnut v skratke:

Pomáha zvládnuť: ľahkú ovplyvniteľnosť počas rozhodujúcich fáz v živote, obavy z názorov iných, sklon prijímať negatívne energie z okolia, váhavosť

Pozitívny TP: ochrana pred negatívnymi vplyvmi, uskutočnenie toho, pre čo sme sa rozhodli, oslobodenie sa spod vplyvu silnej osobnosti, posilnenie v prechodných životných obdobiach (rozvod, pôrod, nástup do škôlky, zmena zamestnania). Pre všetkých, ktorí sa rozhodli urobiť krok vpred, vysporiadať sa so starým a začať odznova. Orech uvoľní cestu.

Dĺžka dopravy: 1