Water violet – Perútnik močiarny 20 ml – bachove kvapky

8.00

Popis produktu

Water violet – Perútnik močiarny (Hottonia palustris)

Bachova kvetová esencia 20 ml – bachove kvapky

Water Violet je vhodný pre ľudí, ktorí sú považovaní za chytrých, pokojných a schopných. Ako mierni, v súkromnej sfére vážení ľudia, sú často žiadaní o radu, ale nikdy nevnucujú svoje názory a priania. Sú vzdelaní, vedia o svojich schopnostiach a majú pocit nadradenosti. V extrémnych prípadoch to môže viesť až k dištancovaniu sa, čím vytvárajú dojem pyšného a pohŕdavého človeka, povýšeného nad ostatných. Pri stavoch únavy a vyčerpanosti majú sklony stiahnuť sa do seba, takže ich správanie môže pôsobiť chladne a nespoločensky.

Svoje utrpenie si nechávajú pre seba. Nehľadajú pomoc u druhých a preto môžu pôsobiť citovo chladne. Je pre ne ťažké otvoriť sa iným. Radšej sa schovajú za svoju pokojnú, trpezlivú tvár.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Water violet

– človek s otvoreným a srdečným správaním voči druhým ľuďom, pričom si zachováva svoju vlastnú dôstojnosť a postavenie. Je rád, keď môže nechať aj druhých profitovať zo svojich vlastných poznatkov a znalostí, keď môže druhým pokojne a trpezlivo porozumieť v ich problémoch a ťažkostiach. Často vkladá svoj vlastný talent do služby druhým, napríklad ako poradca alebo učiteľ.

Water violet v skratke:

Pomáha zvládnuť: rezervovanosť, izolovanosť, hrdé stiahnutie sa do úzadia u schopných a obdivovaných ľudí, pocit prevahy, neprístupnosť, uzavretosť, osamelosť, strach z intimity, prehnané zdôrazňovanie intelektu, potlačenie citov

Pozitívny TP: tolerancia, pokora, múdrosť, dôstojnosť, otvorenosť, radosť z blízkosti druhých, dôvera k ľuďom, vyrovnanosť a nezávislosť, opora

Dĺžka dopravy: 1