Wild Rose – Planá šípková ruža 20 ml – bachove kvapky

8.00

Popis produktu

Wild Rose – Planá šípková ruža (Rosa canina)

Bachova kvetová esencia 20 ml – bachove kvapky

Wild Rose je vhodná pre ľudí, ktorí rezignovali na nepríjemnú situáciu. Tým môže byť ochorenie, monotónna životná situácia alebo nevhodné zamestnanie. Títo ľudia sa nesťažujú a sú apatickí, než aby sa opäť uzdravili, zmenili zamestnanie alebo sa tešili z jednoduchých vecí života. Napriek tomu, že ich životné pomery sú pre iných viac než uspokojivé, nenachádza sa u nich skutočný pocit šťastia. Nevykladajú žiadne úsilie, aby okolnosti zmenili. Tým robia títo ľudia na ostatných nudný a neradostný dojem, že nie sú schopní využiť svoj potenciál.

Počas choroby rýchlo vzdávajú svoj boj. Diagnózy ako „s tým sa musíte naučiť žiť“ prijímajú veľmi rýchlo a akceptujú to ako niečo, čo je dávno dané. Títo ľudia reagujú rezignáciou namiesto depresie a akceptujú život taký, aký je. Chýba im priebojnosť a ambície.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Wild Rose

sa prejavuje v živom záujme o život, prácu a svet. Rezignácia ustúpila ambíciám a cieľavedomosti, túžbe po zdraví a dobrých priateľoch. Akceptujú zodpovednosť za svoj život a životné okolnosti ležia v ich rukách. S iniciatívou konajú zmeny.

Wild Rose v skratke:

Pomáha zvládnuť: rezignáciu, apatiu, flegmatizmus, depresiu, pasivitu, unudenosť, lenivosť, stratu motivácie, pocit vnútornej prázdnoty, pre tých, čo sa už vzdali a sú bez energie

Pozitívny TP: chuť žiť, vitalita, radosť z práce a pohybu, spontánnosť, flexibilita, vnútorná sloboda, nadšenie pre vec

Dĺžka dopravy: 1