Willow – Vŕba žltá 20 ml – bachove kvapky

8.00

Popis produktu

Willow – Vŕba žltá (Salix vitelina)

Bachova kvetová esencia 20 ml – bachove kvapky

Willow pomáha ľuďom, ktorí prežívajú nespokojnosť a hnev, sebaľútosť a zatrpknutosť. Takmer každý mal niekedy pocit, že je v určitých okolnostiach bezmocný. Tento Bachov kvet pomáha tieto pocity hnevu a mrzutosti neutralizovať, aby znovu získal humor a zmysel pre odhad vecí.

Willow pomáha pri pocite, že život človeka o niečo ukrátil, alebo že je bezbrannou obeťou, že si zaslúži lepšie zaobchádzanie. Ľudia, ktorí sa v tomto negatívnom postoji nachádzajú, závidia druhým veci, ako je šťastie, zdravie, radosť alebo úspech. To sa môže prejaviť na ich zlej nálade, vznietlivosti a zatrpknutom postoji.

Pokiaľ sú títo ľudia chorí, je s nimi ťažké zaobchádzanie, pretože nikdy nie sú s ničím spokojní. Majú sklony vidieť seba ako obeť. Akékoľvek zlepšenie pripúšťajú len s nechuťou. Neustála zlosť oslabuje ich celkovú vitalitu a môže všeobecne viesť k zhoršeniu zdravia.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Willow

sa prejavuje v tom, že človek je schopní odpustiť a zabudnúť na minulé nespravodlivosti, tak že si život môže opäť užívať. Týmto spôsobom si priťahujú pozitívne životné okolnosti a vzťahy. Bývalá „obeť“ berie svoj osud sama do vlastných rúk.

Willow v skratke:

Pomáha zvládnuť: zatrpknutosť, pocit, že život je nespravodlivý, ukrivdenosť, negativizmus, závisť, zášť, sklon dávať vinu druhým, pocit bezmocnosti

Pozitívny TP: pozitívne myslenie, prechod z role obete do role tvorcu, zodpovednosť za svoj osud, vnútorný mier

Dĺžka dopravy: 1