v kategórií

Alzheimer je forma demencie, medzi príznaky alzheimerovej choroby patrí: zhoršovanie pamäti, zábudlivosť udalostí, zábudlivosť mien, časté opakovanie otázok, dezorientácia v prostredí, dezorientácia v čase, bolesti hlavy..Štádia alzheimerovej chorobyranná forma alzheimera (poškodenie reči, depresie, bolesti hlavy, epileptické záchvaty) a neskorá forma alzheimera (po 60 roku života).

Sedem štádií Alzheimerovej choroby

 

Prejavy Alzheimerovej choroby sú premenlivé. Nasledujúcich sedem štádií všeobecne vysvetľuje, ako sa menia schopnosti človeka počas rozvoja ochorenia.

  • Štádium 1: Bez poškodenia
  • Štádium 2: Veľmi slabé zhoršenie
  • Štádium 3: Slabé zhoršenie
  • Štádium 4: Mierne zhoršenie
  • Štádium 5: Stredne ťažké zhoršenie
  • Štádium 6: Ťažké zhoršenie
  • Štádium 7: Veľmi ťažké zhoršenie

 

Nie všetci ľudia sa vyznačujú rovnakými symptómami alebo priebehom ochorenia na rovnakej úrovni. Tento koncept siedmych štádií je založený na systéme vytvorenom Barrym Reibergom M.D., klinickým riaditeľom New York University School of Medicine´s Silbergstein Aging and Dementia Research Center.

 

Štádium 1: Bez poškodenia (normálne fungovanie)

Človek nevykazuje žiadne problémy s pamäťou. Vyšetrenie u lekára nepreukáže prítomnosť symptómov demencie.

 

Štádium 2: Veľmi slabé kognitívne zhoršenie (môže byť spojené so zmenami vyplývajúcimi z normálneho starnutia alebo aj príznakom skorého štádia Alzheimerovej choroby)

Človek môže začať pociťovať chyby pamäti – zabúdanie známych slov alebo umiestnenie vecí dennej potreby. Avšak počas vyšetrenia alebo pri stretnutiach s priateľmi, rodinou alebo kolegami sa neobjavia žiadne príznaky demencie.

 

Štádium 3: Slabé kognitívne zhoršenie (skoré štádium Alzheimeroveuj choroby môže byť diagnostikované u niektorých, ale nie všetkých ľudí s týmito symptómami)

Priatelia, rodina alebo kolegovia si začínajú všímať ťažkosti. Počas vyšetrenia lekár identifikuje problémy s pamäťou a koncentráciou. Problémy v 3.štádiu zahŕňajú:

–         Zjavné problémy s hľadaním správneho slova alebo mena.

–         Problémy so zapamätávaním mien nových ľudí.

–         Zjavné ťažkosti vo vykonávaní úloh v sociálnom alebo pracovnom prostredí. Zabudnutie informácií, ktoré človek práve čítal.

–         Strácanie alebo odkladanie cenných vecí.

–         Problémy s plánovaním alebo organizovaním.

 

Štádium 4: Mierne kognitívne zhoršenie (skoré alebo mierne štádium Alzheimerovej choroby)

V tomto štádiu by dôkladné lekárske vyšetrenie malo preukázať jasné príznaky choroby v niekoľkých oblastiach:

–         Zabúdanie nedávnych udalostí.

–         Poškodená schopnosť vykonávať matematické operácie – napríklad sériovo odpočítavať od čísla 100 sedmičku.

–         Výrazné ťažkosti s vykonávaním komplexných úloh ako plánovanie večere pre hostí, platenie účtov alebo hospodárenie s financiami.

–         Zabúdanie osobných zážitkov.

–         Náladovosť a uzavretosť obzvlášť v sociálnych alebo mentálne náročných situáciách.

 

Štádium 5: Stredne ťažké kognitívne zhoršenie (mierne až stredné štádium Alzheimerovej choroby)

Výpadky pamäti a myslenia sú zjavné, pričom takáto osoba začína pociťovať potrebu pomoci s dennými aktivitami. V tomto štádiu sú prítomné tieto prejavy:

–         Neschopnosť spomenúť si na vlastnú adresu, telefónne číslo alebo na vyštudovanú školu.

–         Dezorientácia miestom, kde sa nachádza a aký je deň.

–         Problémy s jednoduchými matematickými úlohami, ako odpočítavanie od čísla 40 štvorku alebo od 20 dvojku.

–         Pomoc s výberom vhodného oblečenia v danom ročnom období alebo na určitú situáciu.

–         Stále spomína na dôležité detaily o nich a ich rodine.

–         Vyžaduje pomoc pri stolovaní a toalete.

 

Štádium 6: Ťažké kognitívne zhoršenie (stredne ťažké alebo stredné štádium Alzheimerovej choroby)

Pamäť sa zhoršuje, osobnosť sa mení a človek potrebuje značnú pomoc pri každodenných aktivitách. V tomto štádiu človek:

–         môže strácať povedomie o nedávnych udalostiach, ako aj o svojom okolí.

–         si pamätá svoje meno, avšak má problémy s vlastnou životnou históriou.

–         rozpoznáva známe tváre, avšak má problém pamätať si ich mená.

–         môže mať problém adekvátne sa obliecť a bez pomoci môže robiť chyby pri obliekaní alebo obúvaní sa, pokiaľ nie je vedený.

–         môže pociťovať zmeny v spánkovom rytme – spánok počas dňa a aktivita počas noci.

–         môže potrebovať pomoc pri vykonávaní toalety.

–         môže mať problémy s kontrolovaním moču a stolice.

–         môže vykazovať zmeny v osobnosti a správaní, čo zahŕňa podozrievavosť a bludy (môže napr. veriť, že jeho opatrovateľ je podvodník) alebo kompulzívne, opakujúce sa správanie, napr. mädlenie rúk alebo žmolenie vreckovky.

–         môže blúdiť a strácať sa.

 

Štádium 7: Veľmi ťažké kognitívne zhoršenie (ťažké alebo neskoré štádium Alzheimerovej choroby)

V konečnom štádiu ochorenia stráca človek schopnosť odpovedať na požiadavky prostredia, komunikovať a/alebo pohybovať sa. Môže neustále opakovať nejaké slová alebo frázy.

 

V tomto štádiu potrebuje človek dennú starostlivosť pri jedení aj toalete. Môže taktiež strácať schopnosť usmievať sa, sedieť bez opory alebo zdvihnúť ruky. Reflexy sú abnormálne. Svaly sú nepohyblivé. Prehĺtanie poškodené.

Najnovšie články

Pridajte komentár

Start typing and press Enter to search