v kategórií

Anémia je ochorenie, chudokrvnosť, ktorá vzniká z nedostatku železa. Príznaky anémie z nedostatku železa: bolesti hlavy, bledosť kože, únava, nechutenstvo, cukrovka, búšenie srdca, dýchavica. Nedostatok červených krviniek je spôsobený : poruchou krvotvorby, zvýšený rozpad erytrocytov, zvýšené krvné straty, pri úrazoch, pri krvácaní.  Pri nedostatku železa (anémii) je potrebné zvýšiť príjem železa aj výživovými doplnkami.

Čo je anémia?

Anémia (málokrvnosť, chudokrvnosť) je chorobný stav, pri ktorom organizmus trpí nedostatkom okysličovania tkanív. Zapríčiňuje ju nedostatok hemoglobínu (krvného farbiva), resp. neschopnosť viazať kyslík a odovzdávať ho v tkanivách. Názov „málokrvnosť“ vyjadruje znížený počet červených krviniek – erytrocytov, i keď pri niektorých poruchách sú zjavné príznaky nedostatočného okysličenia aj pri ich normálnom počte.

Možno ju tiež definovať ako patologický stav charakterizovaný znížením hodnoty hemoglobínu (Hb) pod fyziologickú hranicu pre daný vek a pohlavie (u mužov pod 135 g/l a u žien pod 120 g/l). Nižšia hodnota hemoglobínu je sprevádzaná aj zníženým hematokritom (pomer hemoglobínu k celkovému objemu krvi). Anémia vzniká dôsledkom nedostatočnej tvorby červených krviniek v kostnej dreni alebo ich zvýšenými stratami.

Anémia, častý chorobný stav

K nedostatočnej krvotvorbe dochádza pri:

 • poruche kmeňovej bunky
 • nedostatku látok potrebných na tvorbu červených krviniek a hemoglobínu (železo, kyselina listová, vitamín B12).

Anémia patrí k najčastejším chorobným stavom vôbec. Treba ju vždy dôkladne vyšetriť, pretože znižuje kvalitu života a môže byť príznakom oveľa vážnejšieho ochoreniaJe najčastejším klinickým príznakom rozličných nehematologických chorôb – vtedy sa označuje ako sekundárna alebo tiež anemický syndróm.

Vyskytuje sa asi v 60 % prípadov v rámci systémových ochorení. Ak ju zapríčiňuje porucha v štruktúre červených krviniek alebo v ich metabolizme (zvyčajne vrodená), označuje sa ako primárna.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí chudokrvnosťou v dôsledku chýbajúcej správnej výživy, najmä železa, asi 30 % ľudí. Anémia z nedostatku železa postihuje cca 25 % detí, 30 % adolescentov, 3 % mužov, 30 % menštruujúcich a 60 % tehotných žien. Anémie chronických chorôb sú tiež veľmi časté, vo vyspelých krajinách tvoria 20 až 30 % anemických syndrómov.

Stupne anémie:

 • ľahká – Hb nad 100 g/l
 • stredne ťažká – Hb 80 až 100 g/l
 • ťažká –Hb pod80g/l

Podľa vyvolávajúcej príčiny sa anémie delia na štyri typy.

1. Anémie z nedostatočnej tvorby červených krviniek 

 • anémia z deficitu železa (sideropenická anémia – celkový nedostatok železa v organizme)
 • vitamínu B12 a kyseliny listovej (megaloblastová anémia)
 • vitamínov B1, B6, C, bielkovín a iných látok (karenčná anémia)
 • aplastická ­spojená s útlmom krvotvorby môže byť vrodená, získaná (chemické, fyzikálne, iné  poškodenie) alebo z neznámej príčiny
 • izolovaná erytroblastopénia (polieková, vírusová)
 • dyserytropoetická (dysplastická)
 • anémia pri postihnutí kostnej drene (leukémie, lymfómy, metastázy, skleróza multiplex)
 • anémia z poruchy syntézy globínu ­- talasémia
 • makrocytová nemegaloblastového typu (ochorenie pečene, ochorenia kostnej drene, alkoholizmus, iné príčiny)
 • sideroblastová, napr. pri chronickej otrave olovom, po užívaní antituberkulotík, pri alkoholizme, pri nedostatku vitamínu B6.

2. Anémie zo zvýšenej straty červených krviniek

 • z akútnej straty krvi (perforácia vredu žalúdka a dvanástnika, pažerákové varixy, úrazy, mimomaternicové tehotenstvo)
 • z chronickej straty krvi (vredová choroba žalúdka a dvanástnika, hemoroidy, pažerákové varixy, nádory žalúdočného a črevného traktu)

3. Hemolytické anémie

 • ­ vznikajú následkom nadmerného a predčasného zániku červených krviniek

4. Anémie pri chronických ochoreniach a z kombinovaných príčin

 • pri chronických (zápalových, nádorových) ochoreniach
 • pri chorobách obličiek
 • pri chronických chorobách pečene
 • pri endokrinných ochoreniach

Príznaky

Klinické príznaky anémie sú určené hypoxiou tkanív (nedostatočným okysličením) a prejavmi základného ochorenia. Ich intenzita závisí od rýchlosti vzniku anémie a od možnosti uplatnenia tzv. kompenzačných mechanizmov, ktoré umožňujú organizmu adaptovať sa na nižšie hodnoty hemoglobínu.

Mladší pacienti znášajú anémiu ľahšie ako starší, ktorí sú pri nej ohrození vystupňovaním srdcovej ischémie až zlyhaním srdca.

Všeobecné príznaky sú často nevýrazné. Medzi subjektívne patria malátnosťslabosťúnavnosťznížená pracovná výkonnosťbúšenie srdca – palpitácie, bolesti hlavyporuchy spánku a koncentrácie, hučanie v ušiachzvýšená citlivosť na chladnechutenstvo.

Objektívnym príznakom je bledosť kože a slizníc – napr. sliznica ústnej dutiny, spodné viečko (pri poklese Hb pod 90 g/l).

Špecifické príznaky pri niektorých typoch anémie

 • Sideropenická anémia z nedostatku železa – bolestivé ústne kútiky, pálenie jazyka, sucho v ústach, sťažené prehĺtanie, lámavé a suché vlasy, lámavosť a miskovité ryhovanie nechtov
 • Hemolytická anémia – žlté sfarbenie kože (ikterus), zväčšenie sleziny
 • Makrocytová anémia – pálenie a červené sfarbenie jazyka, ktorý je vyhladený, lesklý, „malinový jazyk“
 • Anémia zapríčinená deficitom vitamínu B12 – neurologické príznaky – necitlivosť a mravčenie prstov na nohách, poruchy hlbokej citlivosti, neistá chôdza.
 • Aplastická anémia – vyskytujú sa všeobecné príznaky anémie a zvýšený výskyt infekcií s horúčkami pri zníženom počte bielych krviniek a krvácavým stavom pri nízkom počte krvných doštičiek
 • Anémie pri chronických chorobách – dominujú prejavy základného ochorenia (nádorové, zápalové) a všeobecné príznaky anémie.

Diagnostika

Dôležité je zisťovanie informácií lekárom od pacienta, tzv. anamnéza:

 • rodinná (vrodené formy anémie a dedičné krvácavé ochorenia)
 • osobná (infekcie, ochorenia obličiek, systémové ochorenia spojiva)
 • lieková (požívanie alkoholu)
 • cielené otázky zamerané na výskyt krvácavej epizódy (menštruačné krvácanie, zvracanie krvi, krvavá stolica)
 • stravovacie návyky (jednostranná výživa)
 • gastrointestinálny trakt (trávenie, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, žltačka, žlčníkové kamene, zmeny hmotnosti)
 • neurologické poruchy (poruchy chôdze, mravčenie).

Pri fyzikálnom vyšetrení lekár pohľadom posúdi vzhľad kože a slizníc. Počúvaním zhodnotí tepovú frekvenciu, tlak krvi, srdcové a cievne šelesty, pohmatom sa zameria na veľkosť pečene a sleziny, prípadné zväčšenie lymfatických uzlín. Vyšetrením „per rectum“ – cez konečník posúdi straty krvi tráviacim traktom.

Laboratórne vyšetrenia

Základom sú vyšetrenia:

 • kompletného krvného obrazu (parametre červených krviniek , ukazovatele morfológie červených krviniek (veľkosť, tvar), parametre bielych krviniek, počet krvných doštičiek), vyšetrenie sedimentácie krvi, orientačné chemické vyšetrenie moču a stolice
 • metabolizmu železa v organizme
 • kostnej drene (základné vyšetrenie kostnej drene, špeciálne farbiace metodiky)
 • špecializované laboratórne vyšetrenia (imunohematologické, funkčné, biochemické).

Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že zistenie príčiny anémie je nevyhnutné pred začatím liečby anemického pacienta.

Liečba rôznych typov anémií

Liečba začína po zistení príčiny, ktorá anémiu vyvolala. Na dostatočnú účinnosť liečby je potrebná komplexná diferenciálna diagnostika.

Pri sideropenickej anémii je potrebné doplnenie železa tzv. feropreparátmi, najčastejšie formou podávanou ústne (poprípade aj vnútrožilovo) a diétne opatrenia (dostatok živočíšnych bielkovín – mäsitá strava a zeleniny), tiež odstránenie krvných strát pri príčine z krvácania. Vstrebávanie železa zvyšuje vitamín C.

Pri megaloblastovej anémii sa podávajú prípravky obsahujúce kyselinu listovú a vitamín B12, spolu s pestrou, prevažne živočíšnou stravou.

Sideroblastová anémia sa lieči podávaním vitamínu B6 (pyridoxínu), kyseliny listovej a vitamínu C, v ťažších prípadoch transfúziami červených krviniek .

Pri anémii chronických chorôb spočíva liečba vo vyriešení základného ochorenia (zápalového, infekčného, či nádorového), v podávaní rekombinovaného ľudského erytropoetínu (hormón tvorby červených krviniek) podkožne alebo vnútrožilovo. V ťažkých prípadoch v podávaní transfúzií červených krviniek.

Liečba talasémií spočíva v transfúziách červených krviniek (pri ťažkých stupňoch anémie). Hemolytické anémie sa liečia podávaním glukokortikoidov a imunosupresív .

U aplastickej anémie je dôležité odstrániť vyvolávajúcu príčinu, podávajú sa imunosupresíva, kortikosteroidy, erytropoetín, transfúzie červených krviniek. Pacienti po splnení indikačných kritérií podstupujú transplantáciu kostnej drene alebo krvotvorných kmeňových buniek.

Pri anémii z akútnej straty krvi je liečba komplexná. Zahŕňa zástavu krvácania, udržanie cirkulujúceho objemu a liečbu šoku, podávajú sa transfúzie červených krviniek.

Anémia z chronickej straty krvi sa prejavuje anémiou z nedostatku železa s následnou liečbou na jeho doplnenie.

Najnovšie články

Pridajte komentár

Start typing and press Enter to search